Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
 
Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия: лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа; сто на сто от паричните доходи са получени по банков път;  извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите -  включително и кредит
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието