Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховка “ Живот“
     Физическите лица на основание чл. 19 ал. 1 от ЗДДФЛ могат да ползват данъчно облекчение в размер  на 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи за направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието