Към съдържанието
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 
Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 
1. Наименование на Доставчика :”З„Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД, с управител Зоя Маврова
 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1225, р-н „Сердика” жк. „Орландовци”, ул. „Димитър Гущанов”№ 48
 
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1225, р-н „Сердика” жк. „Орландовци”, ул. „Димитър Гущанов”№ 48
 
4. Данни за кореспонденция: гр. София 1225, р-н „Сердика” жк. „Орландовци”, ул. „Димитър Гущанов”№ 48
 
5. Вписване в публични регистри: :Търговски регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК : 206580505
 
6. Имейл: info@onlinehelp4you.com


Online Help For You
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието