Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Това приложение се попълва от физически лица, които през съответната година са извършвали дейност, подлежаща  на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници. Примерни дейности са дейност от платени паркинги; дърводелски услуги ;шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги ; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр
Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми и други .
Приложение № 7 се попълва за целите на осигуряването.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието