Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Деклариране на данни свързани с наследство, дарение ,  право на собственост
Приложение № 13 има информативна цел. Това приложение се попълва само от местни физически лица, които желаят да декларират в годишната данъчна декларация придобитите през годината доходи, освободени от облагане  и/или получено имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието