Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Деклариране на доходи от чужбина за притежавани дялове и акции и други доходи получени от чужбина
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието