Към съдържанието
Декларации за Самоосигуряващи се лица
Декларация за  регистрация на самоосигуряващо се лице  

 
  Кой лица са  самоосигуряващи:
Това са лица, които са задължени да внасят за своя  сметка месечните осигурително вноски.
 
  1. Това могат да бъдат лица, които упражняват свободна професия  - адвокати,  инженери , архитекти , счетоводители, занаятчии и други.
  2. Лица които осъществяват търговска дейност като еднолични търговци
  3. Собственици или съсобственици в търговски дружества.
  4. Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.
 
Самоосигуряващите се лица съгласно българското законодателство  трябва да плащат осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от минималния и не по-висок от максималния.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието