Към съдържанието
Декларации за Самоосигуряващи се лица
Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

 
Подава се от тези самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието