Към съдържанието
Декларации за Самоосигуряващи се лица
Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице”  


    Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието